Jalostustoimikunnan uutiset:

Pentuvälitysohjetta päivitetty

Tiistai 22.3.2022

Jalostustoimikunta on viimeisessä kokouksessaan korjannut pentuvälitysohjeessa olleen numeraalisen virheen ja lisännyt kursiivilla tulkintaohjelausekkeen helpottamaan selkätulosten merkitsemistä pentuvälitykseen. Ennen korjausta pentuvälitysohje saattoi johtaa tulkintaan, että jalostussuosituksia ei tarvitsisi noudattaa, mikäli selkämuutoksen omaavalle nartulle käytetään urosta jolle ei ole mahdollista saada selkälausuntoa. Tällainen tilanne voi aiheutua esimerkiksi silloin, kun käytetään jo kuolleen uroksen pakastespermaa. Tilanteessa, jossa käytetään pakastespermaa, noudatetaan sperman keruuhetken PEVISAa. Näin ollen on tietyissä tilanteissa mahdollista käyttää selkäkuvaamatonta urosta, vaikka nykyinen PEVISA selkäkuvauksen vaatiikin. Sama menettely koskee ulkomaalaisen uroksen kahta ensimmäistä pentuetta.

Jalostussuosituksilla pyritään edistämään rodun terveyttä, ja ne koskevat kaikki pentueita. Suomen Kennelliiton ja Suomen Ridgeback-yhdistyksen jalostussuositusten mukaan selkämuutoksen omaavalle yksilölle tulisi ensisijaisesti etsiä parituskumppani, jolla vastaavia muutoksia ei ole. Kasvattaja voi kuitenkin harkintansa mukaan käyttää selkämuutoksen omaavalle nartulle selkäkuvaamatonta urosta tai urosta, jolla on selkämuutos. Näissä tilanteissa pentueen lisätietoihin merkitään "ei täytä jalostussuosituksia kaikilta osin" ja täsmennetään poikkeama. Yhdistyksen pentuvälityksessä merkinnän "yhdistelmä täyttää jalostussuositukset" voi saada vain sellainen pentue, joka tosiasillisesti täyttää jalostussuositukset kaikilta osin. Näin annamme helposti tulkittavaa informaatiota myös rodusta kiinnostuneille ja pennunhankintaa harkitseville. 

 

Tule mukaan jalostustoimikuntaan - uusi jäsen haussa

Perjantai 4.2.2022

Kiinnostaako Sinua jalostustoimikuntatyöskentely?  

SRB:n jalostustoimikunta etsii uutta motivoitunutta ja aktiivista jäsentä!

Oletko mahdollisesti  työtäpelkäämätön eläinlääketieteenopiskelija, eläinlääkäri, luonnepuoleen perehtynyt osaaja, kasvattaja tai muuten vain aktiivinen monitaitaja? Jos kiinnostuit, laita jalostustoimikunnalle 18.3.2022 mennessä sähköpostiin jalostustoimikunta@ridgeback.fi  vapaamuotoinen hakemuksesi sisältäen henkilöesittelysi, osaamistaustasi, koirahistoriasi sekä miten haluaisit kehittää jalostustoimikunnan työskentelyä.

Muista tutustu myös jalostustoimikunnan toimintaohjeeseen!

Jos kaipaat lisätietoja avoimesta toimikuntapaikasta ja jalostustoimikuntatyöskentelystä, lähetä tiedustelusi osoitteeseen jalostustoimikunta@ridgeback.fi

Olkanivelten lausunnot INCOCista KoiraNetiin

Perjantai 4.2.2022

INCOC -lausuntopalvelussa ennen 1.1.2021 annetut kyynärnivelten inkongruenssi- ja olkanivelen osteokondroosin lausunnot on nyt mahdollista julkaista Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä omistajan hyväksynnällä.

Lisätietoja Kennelliiton uutisessa.

Kennelliiton uusi kasvattajasitoumus

Keskiviikko 2.2.2022

Kennelliitto on päivittänyt kasvattajasitoumuksen. Uusi kasvattajasitoumus on tullut voimaan vuoden 2022 alusta. Vanhan kasvattajasitoumuksen voimassaolo päättyy 31.5.2022. 

Lue uutinen Kennelliiton sivuilta.

Käytöskysely 2022

Maanantai 3.1.2022

Suomen Ridgeback-yhdistys ry haluaa käytöskyselyn avulla kartoittaa rhodesiankoirien tämän hetkistä tilannetta käytöksen osalta. Tuloksia verrataan aiempien toteutuneiden käytöskyselyiden tuloksiin, niitä voidaan myös viitteellisesti käyttää rodun ihanneluonneprofiilia mietittäessä.  Kyselyyn annetut vastaukset tallennetaan Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n jalostustoimikunnan käyttöön ja vastauksista tehdään kooste, joka julkaistaan. Koirakohtaisia tietoja tai henkilötietoja ei julkaista, luovuteta tai käytetä muihin tarkoituksiin kuin tässä on mainittu. Kyselyyn voi vastata jo aiempina vuosina vastattujen koirien osalta kuin myös menehtyneiden koirien osalta. Kyselyn vastauksia pääsee tarkastamaan Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n jalostustoimikunnan jäsenet. Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kyselyn vastausaika on 3 viikkoa, 3-24.1.2022.

Pääset täyttämään kyselyn tästä.

Rhodesiankoirien silmäluomiongelmat

Maanantai 20.12.2021

Viimeisimmässä Ridgeback lehdessä "Jalostustoimikunnan kynästä" palstalla kirjoitettiin rhodesiankoirien silmäluomiongelmista. Silmäluomiongelmia esiintyy rhodesiankoirilla jonkin verran. Silmäluomiongelmat ovat perinnöllisiä. Luomen rakenneviat aiheuttavat koirille monesti huomattavaa haittaa, ne katsotaan siten kipua tuottaviksi silmäsairauksiksi. 

Suomen Kennelliiton linjauksen mukaan lievissä tapauksissa koiraa voi käyttää jalostukseen, mutta parituskumppaniksi on valittava vaivan suhteen mahdollisimman terve yksilö. Vakavia tapauksia sekä kirurgista hoitoa vaativat tai näkökyvyltään heikentyneitä yksilöitä, ei pidä käyttää jalostukseen. 

Eläinlääkäri voi antaa leikatun koiran omistajalle lausunnon toimitettavaksi esim. rotujärjestölle ja toivommekin, että rodun silmäluomitilanteen seuraamiseksi kasvattajat ja omistajat ilmoittaisivat koirilla esiintyvistä silmäluomiongelmista SRB:n jalostustoimikunnalle.
Koiran ulkomuotoon vaikuttavat operaatiot rajoittavat myös koiran osallistumisoikeutta näyttelyihin.

Lue artikkeli tästä.

Terveystutkimuksien tukeminen 2021

Sunnuntai 28.2.2021

Rhodesiankoirien selkäkuvaustukea on maksettu jo yli 10 vuotta ja selän kuvaaminen on jo yleistynyt käytäntö. Selkäkuvaus on ollut jo useamman vuoden myös PEVISA:ssa välimuotoisen lanneristinikaman ja spondylosin osalta. Selkäkuvaustuki keskeytettiin vuonna 2020 ja korvataan nyt uudella tukimuodolla.

Selvittääkseen rhodesiankoirien olkanivelen osteokondroositilannetta yhdistys on päättänyt aloittaa osteokonroosikuvausten (OC) tukemisen 1.3.2021 alkaen. Olkanivelen osteokondroosilausuntoja on ollut mahdollista saada vuodesta 2017, ensin INCOCin kautta ja 1.1.2021 alkaen Suomen Kennelliiton virallisena terveystutkimuksena. Rhodesiankoirien olkaniveliä on kuvattu 28.2.2021 mennessä 46 yksilöä. Kuvatuista rhodesiankoirista 80%:lla ei ole todettu osteokondroosimuutoksia, 4%:lla on hyvin lieviä tai tulkinnanvaraisia muutoksia ja 15%:lla on todettu eriasteisia osteokondroosimuutoksia. Muutosten määrä on merkittävä, ja yhdistys näkee tärkeänä selvittää olkanivelen osteokondroosimuutosten yleisyyttä laajemmin.

Olkanivelen osteokonroosin lausuntomenettely on kolmiportainen; terve, tulkinnanvarainen tai sairas. Lausunnon sairas saa sekä koira jolla on lieviä muutoksia että koira, jolla on vakavampia muutoksia tai osteokonroosin vakavampi muoto osteocondrosis dissecans (OCD).
Suomen Ridgeback-yhdistyksen maksaman tuen saamisen edellytyksenä on, että koiran molemmat olkanivelet kuvataan Kennelliiton kuvausohjeistusta noudattaen ja kuvista hankitaan Suomen Kennelliiton virallinen lausunto. Osteokondroosin tutkimuslähete tilataan samalla tavalla kuin muutkin Suomen Kennelliiton terveystutkimuslähetteet.

Tuen määrä on 30 euroa/ koira ja se on anottavissa 1.3.2021 alkaen annettavista lausunnoista. Tuki myönnetään samalle koiralle ainoastaan kerran ja koiran tulee olla Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n jäsenen omistama. Tuki on anottava kirjallisesti viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua olkanivelien lausunnon antamispäivämäärästä. Vapaamuotoisen anomuksen tulee sisältää nimesi ja yhteystiedot sekä pankkitilin tiedot, kuvauttamasi koiran virallinen nimi ja kopio Kennelliiton osteokondroosilausunnosta. Saadaksesi tuen lähetä vapaamuotoinen anomus jalostustoimikunnalle osoitteella jalostustoimikunta@ridgeback.fi.

Rhodesiankoirien osteokondroosilausunnot 31.12.2020 saakka löytyy INCOCin omasta tietokannasta. Vuoden 2022 aikana tulee mahdolliseksi siirtää koiran aiempi INCOCin antama osteokondroosilauntonto Suomen Kennelliiton KoiraNet jalostustietojärjestelmään. Tästä Suomen Kennelliitto tiedottaa kun siirtäminen on ajankohtaista.

Yhdistys toivoo myös saavansa tiedon rhodesiankoirista, joiden olkapää on jouduttu operoimaan OCD-muutosten vuoksi. Tiedon voi toimittaa jalostustoimikunnan sähköpostiin jalostustoimikunta@ridgeback.fi.

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/koiran-terveystutkimukset/olkanivelen-oc

Kuolinsyy KoiraNet-tietokantaan

Lauantai 16.1.2021

Oletko menettänyt rakkaan rhodesiankoirasi?
Jalostustoimikunta haluaa muistuttaa omistajia kirjaamaan Kennelliiton jalostustietokantaan (KoiraNet) koirien kuolinaikoja ja -syitä. Tilastollisesti olisi hyödyllistä, että niin nuorena kuin yhtälailla myös vanhana menehtyneiden koirien tiedot tallennettaisiin viralliseen tietokantaan.

Tietokantaan voit tallentaa lähiaikoina menehtyneen koirien tiedot, mutta myös jo vuosia sitten menehtyneiden koirien tietoja.

Ohje kopioitu Kennelliiton nettisivuilta:
Kuolinilmoituksen voi tehdä helpoimmin Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksessa (nämä palvelut käytössä jos olet Suomen Kennelliton jäsen).
Jos kuolinilmoitusta ei ole mahdollista tehdä sähköisesti, voi sen tehdä myös vapaamuotoisena kirjallisena ilmoituksena. Ilmoituksessa tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinaika ja -syy sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen: rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse: Suomen Kennelliitto - Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta.

Kuolintietoja sekä sairaustietoja voi halutessaan ilmoittaa myös jalostustoimikunnalle osoitteeseen jalostustoimikunta@ridgeback.fi, mutta KoiraNettiin tiedon pystyy lähettämään vain koiran omistaja itse.