Holter-testaus ja RR IVA

* Rytmihäiriötyyppi, jota RR IVA:ssa tarkastellaan, ilmenee lukuisina ennenaikaisina kammioiden supistuksina (premature ventricular contractions, PVC) tai joskus kammion ennenaikaisina komplekseina (ventricular premature complexes, VPC). PVC:t ovat lyöntejä, jotka normaalissa sydämen rytmissä tapahtuvat aikaisemmin kuin niiden pitäisi. Ne ovat suhteellisen yleisiä sekä ihmisillä että koirilla. Nuorella rhodesiankoiralla on n. 100 000 sydämenlyöntiä/24 h ja alle 50 PVC:n esiintymistä pidetään yleensä normaalina.


PVC:t voivat esiintyä singletteinä (yksi esiintyminen), dupletteina (kaksi esiintymistä – kutsutaan myös pareiksi), tripletteinä tai pidempinä jaksoina. Terminologia viittaa siihen, seuraako epäsäännöllistä sydämenlyöntiä normaalit sydämenlyöntijaksot (PVC-singletti) vai useiden peräkkäisten epäsäännöllisten lyöntien sarja (dupletit, tripletit, jne). Kolmen tai useamman peräkkäisen PVC:n esiintyminen ennen sydämen normaaliin rytmiin palautumista kutsutaan kammiotakykardiaksi (ventricular tachycardia, VT). Useita PVC:itä, erityisesti VT:tä, pidetään vakavampana kuin yksittäisiä PVC:itä.* (* Clayton Heathcock: RR IVA for the Ridgebacks)

** RR IVA vaikuttaa pääsääntöisesti nuoriin koiriin ja joista ilmeisesti suurin osa kasvaa rytmihäiriöistä ulos 36 kk:n ikään mennessä. Pahimmillaan rytmihäiriöt kuitenkin voivat aiheuttaa koiran kuoleman. Tämänhetkisen tiedon mukaan mahdollisuus koiran kuolemaan IVA:sta johtuen on erittäin pieni, mutta mahdollinen. Amerikassa on pystytty paikantamaan muutamia koiria, joiden tiedetään jättäneen tätä vaivaa jälkeläisilleen, mutta näiden kyseisten koirien välttäminen sukutaulussa on käytännössä mahdotonta.

Mm. Laboklin tarjoaa geenitestiä, jonka perusteella koira voi saada jonkun seuraavista tuloksista:

  • N/N (normaali, koiralla ei ole kyseistä geeniä)
  • IVA/N (heterotsygootti kantaja, geeni tullut vain toiselta vanhemmalta)
  • IVA/IVA (homotsygootti kantaja, geeni tullut molemmilta vanhemmilta)
Geenitestin yksin on kuitenkin todettu olevan käytännössä merkityksetön. Geenitestatuilla koirilla n. 20 %:lla on todettu rytmihäiriöitä geenitestin tuloksesta riippumatta. Löydetyn geenin todellista merkitystä ei tällä hetkellä tiedetä varmuudella. Myös normaaliksi (N/N) todetuilla koirilla on todettu rytmihäiriöitä. On todennäköistä, että rytmihäiriöiden kehittymiseen liittyy myös muita laukaisevia geenejä, joita ei vielä tunneta.

Tällä hetkellä ainoa toimiva keino koiran rytmihäiriöiden toteamiseen on 24 tunnin ajan tehty holter-tutkimus. Amerikkalaiset kasvattajat ovat jo vuosien ajan teettäneet holter-tutkimuksia omille koirilleen, ja heidän suosittelemat testausiät ovat 5–7 kk, 12 kk ja 18 kk. Facebook-ryhmissä käytyjen keskustelujen perusteella vain harvalla koiralla, jolla ei ole 5–7 kk iässä ollut rytmihäiriöitä, on todettu rytmihäiriöitä myöhemmin.** (**Kati Ketonen, kennel Kxoxo)
Yhdistys on hankkinut oman holter-laitteen RR IVA:n tutkimista/kartoittamista varten. Jos haluat tehdä koirallesi 24 tunnin holter-tutkimuksen, niin voit vuokrata laitteen omaan käyttöösi. Ota yhteyttä jalostustoimikuntaan jalostustoimikunta[at]ridgeback.fi

ALBA DR200+ Digital Holter Monitor
(kuva lainattu Alba Medicalin sivulta)

Paketti sisältää holter-laitteen, holter-liivin, anturipaketin ja AAA-pariston, muistikortin (+ varakortti), kiinnitys- sekä käyttöohjeet.