Poikkeusluvat 1.1.2022 alkaen

Pysyvä poikkeuslupa koskee ulkomaisen uroksen astutuskäyttöä sekä Suomessa että ulkomailla. Kun ulkomaisen uroksen pentuekiintiö (2 pentuetta) täyttyy, voidaan se tarvittaessa joko tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai kasvattaja voi anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle.

Lue lisää poikkeuslupien anomisesta Kennelliiton sivuilta: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pe...


Poikkeuslupa-anomukseen tarvitaan liitteeksi aina rotujärjestön lausunto.

Mikäli jalostuskoiralla ei ole muutoksia niiden tulosten osalta, mitkä toiselta puuttuvat → annetaan rotujärjestön puoltava lausunto aina. Muussa tapauksessa jalostustoimikunta käyttää lausuntoa antaessaan kokonaisharkintaa.

Terveystulokset ja pentue/jälkeläismäärät, joiden perusteella yhdistelmälle puolletaan poikkeuslupaa ilman eri harkintaa, mikäli parituskumppani ei täytä PEVISA-vaatimuksia:

* Lonkat A tai B
* Kyynärät 0
* Selkä LTV0, SP0, VA0
* Uroksen pentuemäärä 4 kpl tai jälkeläismäärä 40 kpl ei ylity → Hyväksytään poikkeuslupa aina.

Poikkeuslupa-anomukseen liitettävää rotujärjestön lausuntoa pyydetään yhdistyksen jalostustoimikunnalta lomakkeella.

Huomioithan, että poikkeuslupa-anomuksen käsittelyyn tulee varata hyvin aikaa. Astutukseen voi ryhtyä vasta luvan myöntämisen jälkeen, joten poikkeusluvan anominen tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Suomen Ridgeback-yhdistys käsittelee lausuntopyynnöt kahdessa viikossa niiden saapumisesta, mutta Kennelliitossa poikkeuslupa-anomuksen käsittely voi kestää huomattavasti kauemmin.