Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä 0-2 yhteistä varajäsentä. Puheenjohtaja sekä varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen jäsenet voivat tehdä aloitteita käsiteltäviksi asioiksi ottamalla yhteyttä sihteeriin, puheenjohtajaan tai muihin hallituksen jäseniin.

Hallituksen yhteinen s-postiosoite on: hallitus@ridgeback.fi

Hallitus 2023-2024

Puheenjohtaja
Nina Lindqvist
0400 689 629 (yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse)
puheenjohtaja{at}ridgeback.fi

Sihteeri
Tuija Gustafsson
040 530 2240
sihteeri{at}ridgeback.fi

Rahastonhoitaja (hallituksen ulkopuolinen)
Ann-Sofie Holmberg
040 3533 604
rahastonhoitaja{at}ridgeback.fi

Varapuheenjohtaja
Ursula Limnell
ursula.limnell{at}saunalahti.fi


Muut jäsenet

Laura Anttila
040 7496091
laura.katariina.anttila{at}gmail.com

Elisa Maaranen
044 230 5285
elisamaaran{at}gmail.com

Tuuli Viitamaa
050 594 3848
Inyetis{at}gmail.com

Olivia Wegelius
0409354707
olivia.wegelius{at}gmail.com

Varajäsen

Kaisa Kosonen
040 963 8760
srb.kosonen{at}gmail.com