VJ-titteli

VJ-titteliin on oikeutettu narttu, jolla on vähintään 5 valiojälkeläistä kahdesta eri pentueesta sekä uros, jolla on vähintään 10 valiojälkeläistä. Kasvattaja tai koiran omistaja ilmoittaa titteliin oikeuttavat valiojälkeläiset sekä niiden valionarvot ja yhdistelmät yhdistyksen hallitukselle. Valionarvojen tulee olla kunkin maan kennelliitton vahvistamia, kun VJ-titteliä haetaan. Kasvattaja/koiran omistaja ilmoittaa samassa yhteydessä myös koiran jälkeläisten kokonaismäärän hallitukselle. Jälkeläisten kokonaismäärä julkaistaan VJ -tittelin myöntämisen yhteydessä. VJ on epävirallinen titteli, jota koiran omistaja voi käyttää omassa sekä yhdistyksen sisäisessä mainonnassa.

VJ-galleria