Jalostustoimikunnan uutiset:

Terveystutkimuksien tukeminen 2021

Sunnuntai 28.2.2021

Rhodesiankoirien selkäkuvaustukea on maksettu jo yli 10 vuotta ja selän kuvaaminen on jo yleistynyt käytäntö. Selkäkuvaus on ollut jo useamman vuoden myös PEVISA:ssa välimuotoisen lanneristinikaman ja spondylosin osalta. Selkäkuvaustuki keskeytettiin vuonna 2020 ja korvataan nyt uudella tukimuodolla.

Selvittääkseen rhodesiankoirien olkanivelen osteokondroositilannetta yhdistys on päättänyt aloittaa osteokonroosikuvausten (OC) tukemisen 1.3.2021 alkaen. Olkanivelen osteokondroosilausuntoja on ollut mahdollista saada vuodesta 2017, ensin INCOCin kautta ja 1.1.2021 alkaen Suomen Kennelliiton virallisena terveystutkimuksena. Rhodesiankoirien olkaniveliä on kuvattu 28.2.2021 mennessä 46 yksilöä. Kuvatuista rhodesiankoirista 80%:lla ei ole todettu osteokondroosimuutoksia, 4%:lla on hyvin lieviä tai tulkinnanvaraisia muutoksia ja 15%:lla on todettu eriasteisia osteokondroosimuutoksia. Muutosten määrä on merkittävä, ja yhdistys näkee tärkeänä selvittää olkanivelen osteokondroosimuutosten yleisyyttä laajemmin.

Olkanivelen osteokonroosin lausuntomenettely on kolmiportainen; terve, tulkinnanvarainen tai sairas. Lausunnon sairas saa sekä koira jolla on lieviä muutoksia että koira, jolla on vakavampia muutoksia tai osteokonroosin vakavampi muoto osteocondrosis dissecans (OCD).
Suomen Ridgeback-yhdistyksen maksaman tuen saamisen edellytyksenä on, että koiran molemmat olkanivelet kuvataan Kennelliiton kuvausohjeistusta noudattaen ja kuvista hankitaan Suomen Kennelliiton virallinen lausunto. Osteokondroosin tutkimuslähete tilataan samalla tavalla kuin muutkin Suomen Kennelliiton terveystutkimuslähetteet.

Tuen määrä on 30 euroa/ koira ja se on anottavissa 1.3.2021 alkaen annettavista lausunnoista. Tuki myönnetään samalle koiralle ainoastaan kerran ja koiran tulee olla Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n jäsenen omistama. Tuki on anottava kirjallisesti viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua olkanivelien lausunnon antamispäivämäärästä. Vapaamuotoisen anomuksen tulee sisältää nimesi ja yhteystiedot sekä pankkitilin tiedot, kuvauttamasi koiran virallinen nimi ja kopio Kennelliiton osteokondroosilausunnosta. Saadaksesi tuen lähetä vapaamuotoinen anomus jalostustoimikunnalle osoitteella jalostustoimikunta@ridgeback.fi.

Rhodesiankoirien osteokondroosilausunnot 31.12.2020 saakka löytyy INCOCin omasta tietokannasta. Vuoden 2022 aikana tulee mahdolliseksi siirtää koiran aiempi INCOCin antama osteokondroosilauntonto Suomen Kennelliiton KoiraNet jalostustietojärjestelmään. Tästä Suomen Kennelliitto tiedottaa kun siirtäminen on ajankohtaista.

Yhdistys toivoo myös saavansa tiedon rhodesiankoirista, joiden olkapää on jouduttu operoimaan OCD-muutosten vuoksi. Tiedon voi toimittaa jalostustoimikunnan sähköpostiin jalostustoimikunta@ridgeback.fi.

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/koiran-terveystutkimukset/olkanivelen-oc

Kuolinsyy KoiraNet-tietokantaan

Lauantai 16.1.2021

Oletko menettänyt rakkaan rhodesiankoirasi?
Jalostustoimikunta haluaa muistuttaa omistajia kirjaamaan Kennelliiton jalostustietokantaan (KoiraNet) koirien kuolinaikoja ja -syitä. Tilastollisesti olisi hyödyllistä, että niin nuorena kuin yhtälailla myös vanhana menehtyneiden koirien tiedot tallennettaisiin viralliseen tietokantaan.

Tietokantaan voit tallentaa lähiaikoina menehtyneen koirien tiedot, mutta myös jo vuosia sitten menehtyneiden koirien tietoja.

Ohje kopioitu Kennelliiton nettisivuilta:
Kuolinilmoituksen voi tehdä helpoimmin Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksessa (nämä palvelut käytössä jos olet Suomen Kennelliton jäsen).
Jos kuolinilmoitusta ei ole mahdollista tehdä sähköisesti, voi sen tehdä myös vapaamuotoisena kirjallisena ilmoituksena. Ilmoituksessa tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinaika ja -syy sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen: rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse: Suomen Kennelliitto - Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta.

Kuolintietoja sekä sairaustietoja voi halutessaan ilmoittaa myös jalostustoimikunnalle osoitteeseen jalostustoimikunta@ridgeback.fi, mutta KoiraNettiin tiedon pystyy lähettämään vain koiran omistaja itse.

« Uudemmat kirjoitukset