Jalostustoimikunnan uutiset:

Pentuvälitysohjetta päivitetty

Tiistai 22.3.2022


Jalostustoimikunta on viimeisessä kokouksessaan korjannut pentuvälitysohjeessa olleen numeraalisen virheen ja lisännyt kursiivilla tulkintaohjelausekkeen helpottamaan selkätulosten merkitsemistä pentuvälitykseen. Ennen korjausta pentuvälitysohje saattoi johtaa tulkintaan, että jalostussuosituksia ei tarvitsisi noudattaa, mikäli selkämuutoksen omaavalle nartulle käytetään urosta jolle ei ole mahdollista saada selkälausuntoa. Tällainen tilanne voi aiheutua esimerkiksi silloin, kun käytetään jo kuolleen uroksen pakastespermaa. Tilanteessa, jossa käytetään pakastespermaa, noudatetaan sperman keruuhetken PEVISAa. Näin ollen on tietyissä tilanteissa mahdollista käyttää selkäkuvaamatonta urosta, vaikka nykyinen PEVISA selkäkuvauksen vaatiikin. Sama menettely koskee ulkomaalaisen uroksen kahta ensimmäistä pentuetta.

Jalostussuosituksilla pyritään edistämään rodun terveyttä, ja ne koskevat kaikki pentueita. Suomen Kennelliiton ja Suomen Ridgeback-yhdistyksen jalostussuositusten mukaan selkämuutoksen omaavalle yksilölle tulisi ensisijaisesti etsiä parituskumppani, jolla vastaavia muutoksia ei ole. Kasvattaja voi kuitenkin harkintansa mukaan käyttää selkämuutoksen omaavalle nartulle selkäkuvaamatonta urosta tai urosta, jolla on selkämuutos. Näissä tilanteissa pentueen lisätietoihin merkitään "ei täytä jalostussuosituksia kaikilta osin" ja täsmennetään poikkeama. Yhdistyksen pentuvälityksessä merkinnän "yhdistelmä täyttää jalostussuositukset" voi saada vain sellainen pentue, joka tosiasillisesti täyttää jalostussuositukset kaikilta osin. Näin annamme helposti tulkittavaa informaatiota myös rodusta kiinnostuneille ja pennunhankintaa harkitseville.