** Jalostustoimikunta tiedottaa **

Pentuvälitysohjeen päivitys 2021

Lue aiheesta uutisesta

Terveyskysely 2018

Vuosi on melkein jo ohi, jäljellä kuluvalle vuodelle on vielä yksi erittäin tärkeä tehtävä. Terveyskysely 2018 on nyt julkaistu yhdistyksen webbisivuilla, FB:sivuilla sekä kutsu sen täyttämiseen tulee viikon 51/2018 aikana SRB:n jäsenistölle myös sähköpostitse. Kyselylomake on auki aina 14.01.2019 asti! Sen jälkeen alkaa tietojen purkaminen ja Ridgeback 2/2019 numerossa jalostustoimikunta julkaisee tuloksista yhteenvedon sekä vertailun vuoden 2015 kyselyn yhteenvetoon.

Jalostustoimikunta toivoo kaikkien rhodesiankoirien omistajien vastaavan kyselyyn kaikkien rhodesiankoiriensa osalta! Kyselyyn voi vastata myös jo edesmenneiden koirien osalta ja vaikka olisit vastannut koirasi osalta jo vuoden 2015 Terveyskyselyyn. Kokonaisvaltaisen tilannekuvan saamiseksi on rodun nykytilasta on aivan yhtä tärkeää saada tietoa niin terveistä koirista kuin oireilevista koirista! Päivitetty tieto on meille kullanarvoista rakkaan rotumme tämänhetkistä terveystilannetta kartoittaessamme.

Pyydämmekin Teitä aktiivisuuteen Terveyskyselyyn vastaamisen osalta! Toivomme, että rodun kasvattajat omalta osaltaan voisivat kannustaa kasvattiensa omistajia Terveyskyselyyn vastaamisessa. Vastaaminen vie vain viisitoista minuuttia, mutta antaa todella tärkeää tietoa rotumme tämänhetkisen terveystilanteen kartoittamiseksi, vertailukohtia aiempaan tilaan nähden sekä mahdollistaa tarvittavien korjausliikkeiden tekemisen ennen kuin mahdolliset ongelmat ovat kasvaneet liian suuriksi. Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Turvataan rakkaan rotumme terve tulevaisuus yhdessä!

***

Rhodesiankoirien virallisten selkäkuvausten tukeminen

Rhodesiankoirilla on esiintynyt jonkin verran spondyloosia, välimuotoisia lanne-ristinikamia sekä muita selkäongelmia. Selvittääkseen kuinka yleisiä ja vakavia ongelmat ovat, yhdistys tukee virallisten selkäkuvien ottamista. Suomen Kennelliitto antaa virallisia selkäkuvauslausuntoja kaikille roduille. Suomen Ridgeback-yhdistyksen maksaman tuen saamisen edellytyksenä on, että koiran selkä kuvataan noudattaen Kennelliiton kuvausohjeistusta ja kuvista hankitaan Kennelliiton virallinen lausunto vähintäänkin siten, että kuvista saadaan spondyloosi (SP) ja välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV) – lausunto.

Kuvauttamalla lonkkien ja kyynärpäiden lisäksi myös koiran selän, pystyy omistaja etukäteen ottamaan huomioon mahdolliset rajoitukset harrastuksissa ja jalostuskäytössä. HUOM! Virallisiin lonkka- ja kyynärkuvauksiin edellytetään vähintään 18 kk ikää, mutta virallisiin selkäkuviin SP:n osalta kuvausikä on 24 kuukautta.

Tuen määrä on 35 euroa/ koira. Tuki myönnetään samalle koiralle ainoastaan kerran ja koiran tulee olla Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n jäsenen omistama. Tuki on anottava kirjallisesti viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua selkäkuvauslausunnon antamispäivämäärästä. Vapaamuotoisen anomuksen tulee sisältää oman nimesi ja yhteystietojesi lisäksi pankkiyhteytesi, kuvauttamasi koiran virallinen nimi ja kopio Kennelliiton selkäkuvauslausunnosta.

Saadaksesi tuen lähetä vapaamuotoinen anomus jalostustoimikunnalle osoitteella jalostustoimikunta(a)ridgeback.fi. ***Huom! Selkäkuvaustukien maksaminen on tauolla! Seuraa tilannetta uutisista.***

***

Rhodesiankoirien kuolinsyiden ilmoittaminen

Jalostustoimikunta toivoo koirien omistajilta aktiivisuutta koirien kuolinsyiden ilmoittamisessa.Koirien kuolinsyyt ovat erittäin tärkeää tietoa rotumme terveyden kartoittamisessa. Ilmoituksen koiran kuolinsyystä voit tehdä osoitteella:

jalostustoimikunta(a)ridgeback.fi

Muistathan tehdä merkinnän koirasi kuolinsyystä myös Kennelliiton Omakoira –jäsenpalveluun! Tällä hetkellä rotumme keski-ikä on KoiraNet-jalostustietojärjestelmän mukaan vain 7,5 vuotta ja tämä johtunee siitä, että "vanhuuteen" kuolleiden koirien kuolinsyitä ei ole ilmoitettu Omakoira –jäsenpalveluun. Palveluun pääsevät kirjautumaan Kennelliiton jäsenet jäsennumerollaan. Jäsennumerosi löydät esim. Koiramme –lehden takakannen osoitekentästä.

***

Jalostustoimikuntaan on valittu uusi jäsen

01.01.2019 Jalostustoimikunta toivottaa tervetulleeksi vuoden 2019 kokoonpanoon uuden jäsenen Laura Lehtosen ja kiittää Heidi Kaatialaa pitkäaikaisesta aktiivisesta työpanoksesta jalostustoimikunnan jäsenenä ja luonnevastaavana! Heidi jatkaa edelleen jalostustoimikunnan kanssa työskentelyä toimikunnan ulkoppuolisena asiantuntijana luonneasioissa. Laura Lehtosen esittely julkaistaan Ridgeback-lehdessä 1/2019.

Kiinnostaako Sinua jalostustoimikuntatyöskentely?
HAKUAIKAA JATKETTU 18.10.2018 ASTI!!!

Pitkäaikainen yhdistysaktiivi Heidi Kaatialan jättäessä toimikuntatyöskentelyn SRB:n jalostustoimikunta etsii hänen tilalleen uutta motivoitunutta ja aktiivista jäsentä!

Oletko mahdollisesti eläinlääketieteenopiskelija, eläinlääkäri, luonnepuoleen perehtynyt osaaja, kasvattaja tai muuten vain aktiivinen monitaitaja? Jos kiinnostuit laita jalostustoimikunnalle 18.10.2018 mennessä sähköpostiin jalostustoimikunta(a)ridgeback.fi vapaamuotoinen hakemuksesi sisältäen henkilöesittelysi, osaamistaustasi, koirahistoriasi sekä miten haluaisit kehittää jalostustoimikunnan työskentelyä.

Muista tutustu myös jalostustoimikunnan toimintaohjeeseen!

Jos kaipaat lisätietoja avoimesta toimikuntapaikasta ja jalostustoimikuntatyöskentelystä, lähetä tiedustelusi osoitteeseen jalostustoimikunta(a)ridgeback.fi

(päivitetty 28.09.2018)

***

Rhodesiankoiran uusi PEVISA voimaan 1.1.2018

Pevisa on perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma. Pevisa-säännöt ja muuta tietoa Pevisasta löydät mm. Suomen Kennelliiton verkkosivuilta. Tällä hetkellä voimassa oleva rhodesiankoiran Pevisa-ohjelma on voimassa 31.12.2017 asti. Suomen Kennelliitton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt rotujärjestön ehdotuksen rhodesiankoiran Pevisa-ohjelman jatkamisesta seuraavin muutoksin:

  • C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A-lonkkaista parituskumppania
  • vaaditaan LTV- ja spondyloosilausunto

Näin ollen 1.1.2018 alkaen pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus-, LTV- ja spondyloosilausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania. Rodulla on voimassa seuraava Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa: ei vaadita kyynärkuvaus-, LTV- eikä spondyloosilausuntoa. Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai tämän ohjeen kohdan 7.5 vastainen. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa. Ohjelma on voimassa 1.1.2018 – 31.12.2022. Uudet PEVISA-ehdot koskevat 1.1.2018 alkaen astutettuja pentueita, eivät siis vielä vuonna 2017 astutettuja. Lisätietoja antaa Suomen Ridgeback ry:n jalostustoimikunta, yhteystiedot löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

***

Jalostuslomakkeet päivitetty

Päivitetyt yhdistelmäilmoitus, poikkeuslupa-anomus, pentueseurantalomake & pentueen omistajatietolomake päivitetty sivuille!

***

Ulkomuodontarkastus 2016

Rhodesiankoirien ulkomuodontarkastus 2016 järjestetään kun riittävästi (vähintään 5 kpl) koirien omistajia on ilmaissut halunsa siihen osallistua. Jalostustoimikunta ei siis etukäteen automaattisesti kyseistä tapahtumaa vuosittain järjestä eikä myöskään tee mitään alustavia kyselyjä rotumme tuomareilta heidän aikatauluistaan.

Kiinnostuneita pyydetään ystävällisesti laittamaan viestiä jalostustoimikunnalle sähköpostilla:
jalostustoimikunta[at]ridgeback.fi

***

Ulkomaisten urosten jalostuskäyttö

Ulkomainen uros = uroksen omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija asuu ulkomailla.

Rhodesiankoirilla on pysyvä poikkeuslupa ulkomaisen uroksen jalostuskäytölle kyynärkuvien osalta eli niitä ei vaadita. Vuoden alusta on voimaan tullut Kennelliiton Koirarekisteriohje rajaa tällaisella poikkeusluvalla rekisteröityjen pentueiden määrän korkeintaan kahteen kutakin urosta kohden. Enää ei ole kuitenkaan merkitystä sillä, tapahtuvatko astutukset Suomessa vai ulkomailla.

Kahden pentueen laskenta alkaa vuodenvaihteen (1.1.2016) jälkeen tehdyistä astutuksista syntyneistä pentueista. Rajaus ei koske ennen vuodenvaihdetta pakastettua spermaa eikä myöskään tuontijälkeläisiä lasketa pentuekiintiöön

Kun kahden pentueen raja jollakin uroksella on täyttynyt, on kasvattajalla kolme vaihtoehtoa:

  • urokselle hankitaan PEVISA:n edellyttämä tulos joko Suomesta tai ulkomailta
  • kasvattaja anoo yhdistelmäkohtaista poikkeuslupaa normaalin poikkeuslupakäytännön mukaisesti
  • nartulle etsitään toinen uros

Hyväksyttävät ulkomaiset tulokset on määritelty Kennelliiton sairauskohtaisissa ohjeissa. Kaikista lausunnoista tulee aina käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty tutkimushetkellä ja tutkimus on voimassa suomalaisten ehtojen mukaisesti, ellei lausunnon voimassaoloa ole rajattu sitä lyhyemmäksi. Kyynärnivelistä hyväksytään lausunnot, jotka on arvosteltu International Elbow Working Groupin (IEWG) asteikkoa käyttäen sekä lausunnot, jotka ovat verrattavissa IEWG:n asteikkoon ja kuvausasento on ollut IEWG:n suositusten mukainen.

Epäselvissä tapauksissa kasvattajien kannattaa varmistaa ulkomaisten tulosten kelpaavuus Kennelliitosta etukäteen.

***

Perinnölliset selkämuutokset ja koiran jalostuskäyttö

Suomen Ridgeback- yhdistyksen jalostustoimikunta on 1.1.2014 lähtien suositellut rhodesiankoirille Suomen Kennelliiton virallisten selkäkuvien ottamista lonkka- ja kyynärkuvien yhteydessä. Jalostustoimikunta kerää tällä hetkellä tietoa rhodesiankoirien perinnöllisistä selkämuutoksista. Perinnölliset selkämuutokset eivät kuulu rhodesiakoirien PEVISA-ohjelmaan, eikä voimassa olevassa JTO:ssa ole otettu tarkemmin kantaa yksittäisiin perinnöllisiin selkämuutoksiin jalostuskoirien kohdalla. Ennen kuin jalostustoimikunnalla on käytössään riittävästi tietoa rhodesiankoirien perinnöllisistä selkämuutoksista, suosittelee jalostustoimikunta noudattamaan jalostuksessa spondyloosin ja välimuotoisen lanne-ristinikaman osalta Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan suosituksia. Alla olevat suositukset on lainattu suoraan Suomen Kennelliiton nettisivuilta.

Spondyloosi: Spondyloosin periytymismekanismia ei tarkkaan tiedetä, joten voidaan noudattaa yleistä vastaavanlaisten sairauksien jalostuksesta annettua suositusta: käytettäessä spondyloosia sairastavaa koiraa pyritään etsimään sille partneri, joka on spondyloosivapaa (SP0) tai jolla on vain lieviä muutoksia. Nuoren, keskivaikeaa (SP3) spondyloosia sairastavan koiran jalostuskäyttöä tulee harkita tarkkaan ja vaikeaa (SP4) spondyloosia sairastavat yksilöt tulisi sulkea pois jalostuksesta.

Välimuotoinen lanne-ristinikama: Oireilevat koirat suositellaan jätettäväksi pois jalostuksesta. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta tuloksen LTV1−LTV4 saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.

Lisätietoja aiheesta >

***

Suuren terveyskyselyn 2015 tulokset

Katso tulokset täältä >>

***

Nuoren koiran treenaaminen ja karhunhaukkukokeet (petotestit)

Nuoren rhodesiankoiran treenaaminen
Rhodesiankoira on aikuisena suurikokoinen rotu, joka kasvaa nopeasti lopulliseen kokoonsa. Luuston ja lihaksiston kehittyminen valmiiksi kestää kuitenkin huomattavasti kauemmin. Jalostustoimikunta suositteleekin liiallisen treenaamisen välttämistä silloin, kun koira on vielä kehitysvaiheessa.

Vaativampi treenaaminen kannattaisi aloittaa vasta kun koiran lonkat, kyynärät sekä selkä on kuvattu ja terveeksi todettu. Esimerkiksi jo pelkkien valjaiden käyttäminen nuorella, kovasti vetävällä koiralla saattaa johtaa etupään lihaksiston ja luuston vääränlaiseen kehitykseen. Vedättämällä raskaita taakkoja keskenkasvuisella koiralla, voi omistaja altistaa koiran liialliselle rasitukselle ja sen aiheuttamille vammoille. Sen sijaan omistajan tulisi odottaa, kunnes koira on siihen fysiikaltaan valmis. Samoin säännöllinen polkupyörän vieressä juoksuttaminen tai isojen esteiden (PK ja agility) hyppyyttäminen kannattaisi aloittaa hieman myöhemmin, vasta koiran ollessa vähintään 1,5 vuoden ikäinen.

Lue lisää rhodesiankoiran kehitysvaiheista >>

Karhunhaukkukokeet

Konekarhulla tai konesudella tehtävät taipumuskokeet ovat yksi tapa testata koirien halua/kykyä suurriistan jäljitykseen. Kun koe suoritetaan niin, että koira jäljestää saaliin itsenäisesti, on sillä mahdollisuus luonnollisesti siirtyä saalisvietin käyttämisestä sosiaaliseen peliin saaliseläimen kanssa. Jäljestävä koira käsittää usein hyvin sen koska se lähestyy saalista ja voi siten itsenäisesti asettua oikeaan asemaan ennen kuin kohtaaminen saaliin kanssa tapahtuu. Todellisessa tilanteessa koira käyttää kaikkia aistejaan ja tavallisinta on, että koira lähestyessään käyttää saaliin löytämiseen hajun lisäksi sekä näköään että kuuloaan.

Suurriistan metsästyksessä on erittäin tärkeää, että koiralla on hyvät hermot jotta se voi tehdä oikeita ratkaisuja. Koira ei myöskään saa olla liian rohkea tai liian terävä, koska nämä ominaisuudet voivat saada koiran käymään saaliin päälle liian voimakkaasti ja näin koira saattaa itsensä suureen vaaraan.
Konekarhukoe on osittain enemmän vertailukelpoinen suomalaisen luonnetestin kelkkakokeen kuin elävällä karhulla tehtävän taipumuskokeen kanssa. Varsinkin siinä tapauksessa kun koira todella pelkää eikä halua lähestyä karhua. Tuskin todellisessa tilanteessa ihminen koskaan menee karhun ja koiran väliin houkuttelemaan pelkäävää koiraa karhun luo, parhaimmassa tapauksessa jopa karhua taputellen? Sen sijaan juuri näin toimitaan luonnetestissä kun pyritään palauttamaan koira sille pelkoa tai epämiellyttävää oloa aiheuttaneesta kelkasta, ja näin on toimittu myös karhunhaukku- kokeissa.

Alaikäraja luonnetestiin on 2 vuotta ja siihen on hyvät, koiran parasta tarkoittavat perustelut. Kesken psyykkisen kehityksensä olevien urosten kohdalla tämäkin voi olla liian aikaista.

Mielenkiintoisella kokeella voidaan saada selville jotain rhodesiankoirian soveltumisesta yhteen alkuperäisistä käyttötarkoituksistaan, joten jalostustoimikunta suosittelee suositun kokeen järjestämistä ja/tai siihen osallistumista jatkossakin. Kokeen järjestäjän tulisi kuitenkin olla ajan tasalla ja ymmärtää jo eläinsuojelullisistakin syistä keskeyttää liikaa paineistuvan / pelkäävän/suuttuvan koiran koe jos ei omistaja itse ymmärrä sitä tehdä. Näin tehdään myös luonnetestissä.

Jalostustoimikunta toivoo myös saavansa kokeisiin osallistuneiden tulokset käyttöönsä yhtenä osana suomessa asuvien rhodesiankoirien luonteista kerättävää informaatiota.

Tuloksia voi toimittaa sähköpostitse: jalostustoimikunta(at)ridgeback.fi

***

Rhodesiankoirien geenitestaus käyntiin tammikuussa

Jalostustoimikunta on yhdessä hallituksen kanssa päättänyt käynnistää rodun geenitestauksen muun muassa rodun perimän monimuotoisuuden suhteen.

Tavoitteena on kartoittaa muun muassa rhodesiankoiran geneettinen monimuotoisuus DLA-geenialueen suhteen. Kartoituksen avulla saadaan selville rodussa yleisimmin esiintyvät DLA- haplotyypit sekä niiden jakautuminen rodussa. Saatavaa tietoa voidaan käyttää tulevaisuudessa hyödyksi jalostusvalintoja tehtäessä; jalostusyksilöiksi voidaan valita sellaiset koirat, joiden geenistö on keskenään mahdollisimman erilainen.

Koiran omistaja saa itselleen tiedon paitsi koiran geenitaustasta myös kyseisen yksilön alttiudesta erilaisille perinnöllisille sairauksille. Lue lisää alla olevasta liitteestä!

Jalostustoimikunta pyytää kiinnostuneita ilmoittamaan koiransa mukaan s-postilla: psormunen(at)kolumbus.fi. Testin hinta on 130euroa, mutta yhdistys tukee mukaan valitun 30 ensimmäisen koiran testiä 50 eurolla, omavastuuosuus on 80 euroa. Mukaan valitaan 30 mahdollisimman erilinjaista yksilöä. Mukaan saa osallistua myös vaikka ei tuohon 30:een tulisikaan valittua, tällöin testin hinta on 130 euroa. Maksu erääntyy 31.1.2013.

Lue lisää testistä ja kuinka pääset mukaan >>

Koirien DLA-monimuotoisuuden seuraaminen ja sen merkitys >>

***

26.11.2012

Uusi jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on julkaistu

Tarkastuskierrosten jälkeen Kennelliiton vahvistama JTO 2013-2017 on nyt julkaistu. Se astuu voimaan 1.1.2013 ja löytyy ohjeita ja dokumentteja -osiosta.

***

Rotukohtainen PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2013-31.12.2017

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt rhodesiankoirille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania. Ohjelma on voimassa 1.1.2013 - 31.12.2017.

Aggressiivinen käytös

Rotumme edustajien käytöksestä näyttelyissä on tehty joitakin aggressiivisen koiran ilmoituksia Kennelliittoon. Jalostustoimikunta kehottaa rodun harrastajia sekä kasvattajia Kennelliiton pyynnöstä kiinnittämään huomiota koirien käytökseen niin näyttelyissä kuin myös muissakin harrastuksissa. Aggressiivista koiraa ei myöskään tule käyttää jalostukseen.

***