RHODESIANKOIRA: ETURAUHASKYSELYN JATKOKYSYMYKSET

Rhodesiankoiraurosten eturauhasvaivat ovat puhuttaneet jäsenistöä ja erityisesti Beiningin ja hänen tutkimusryhmänsä tekemä, maaliskuussa 2020 julkaistu tutkimus rhodesiankoirien suurentuneesta riskistä eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun on tuonut asian pinnalle. Tutkimuksessa vertailtiin labradorien (n= 18) ja rhodesiankoirien (n=20) välistä eroa eturauhasen liikakasvun osalta eri ikäkausina. Tämä tutkimus tuki jo aiempaa ajatusta siitä, että rhodesiankoirilla on suurentunut riski eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun mikä nostaa riskiä myös akuuteille ja kroonisille eturauhastulehduksille. Eturauhasen liikakasvua esiintyy etenkin iäkkäämmillä uroskoirilla, mutta vaivasta voi kärsiä kaiken ikäiset, sukukypsyyden saavuttaneet koirat. Eturauhasen liikakasvua voi aiheuttaa hyvänlaatuinen solujen lisääntyminen, kasvainsolut (pahanlaatuinen muutos), eturauhasen tulehdukselliset muutokset tai eturauhasen rakkulamuodostus eli kystat. Pahanlaatuiset muutokset ovat koirilla onneksi melko harvinaisia.

Tämä jatkokysely on suunnattu vain niille rhodesiankoiraurosten omistajille, jotka vastasivat aiempaan kyselyyn ja joiden uroksia on hoidettu lääkityksellä. Jalostustoimikunta haluaa tällä jatkokyselyllä selvittää käytettyjen hoitojen yleisyyttä.

1. Millä valmisteella urostasi on hoidettu?
Tardak (injektio)
Suprelorin (implantti)
Ypozane (tabletti)
Muu, mikä?
2. Kuinka usein uroksesi on vaatinut hoitoa?
Yhden kerran
Kaksi kertaa tai useammin
Jatkuvasti/ennaltaehkäisevästi
3. Päädyttiikö hoidosta huolimatta kastraatioon?
Kyllä
Ei