Maastojuoksukyselyn tulokset

04.09.2019

Maastojuoksukyselyn tulokset 2019

Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n toteuttaman kyselyn tulokset, koskien maastojuoksuharrastusta. Kysely on toteutettu heinäkuussa 2017 ja vastanneita oli yhteensä 111. Kysely toteutettiin monivalintakyselynä ja vastausvaihtoehdoista sai valita kaikki, jotka vastaaja koki osuvaksi. Vastaajille annettiin myös mahdollisuus vastata kyselyn lopussa vapaamuotoisella lauseella, jos jokin vastausvaihtoehto jäi puuttumaan. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää yhdistyksen jäsenten mielenkiinto harrastusta kohtaan ja selvittää onko harrastajien määrän tippumiselle olemassa erityistä syytä. Vastaaja sai valita sopivista vastausvaihtoehdoista usean

Ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, onko rhodesiankoirat osallistuneet maastojuoksukilpailuihin. 43 Prosenttia vastanneiden koirista ei ole ikinä osallistunut maastojuoksukisoihin. Suosituin kisatapahtuma on ollut RRMM, mutta tämä ei kuitenkaan noussut merkittävään johtoon.

Maastojuoksukysely_2019_1.JPG

Suomen Ridgeback-yhdistys ry halusi tietää onko rhodesiankoirien omistajilla jotain tiettyjä syitä, miksi koiran kanssa ei harrasteta maastojuoksua. Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että rhodesiankoirien omistajilla on kiinnostusta lajiin, sillä vain alle prosentti ilmoitti, ettei ole kiinnostunut lajista. Tämä on hyvin positiivinen asia, voimme siis iloksemme todeta, että omistajilla olisi kiinnostusta harrastukseen.

Suurimmat syyt siihen, miksei rhodesiankoiran kanssa harrasteta maastojuoksua ovat kisojen ja harjoituspaikkojen sijainnit eli ne ovat vastanneiden mielestä liian kaukana. Myös koiran innostus vieheestä nousi yhdeksi isoimmista syistä. 

Kyselyssä annettiin myös mahdollisuus vastata kysymykseen vapaamuotoisella vastauksella, mikäli jokin syy on jäänyt vaihtoehtojen ulkopuolelle. Kahdeksalla vastanneella oli koiran sairaus syynä siihen, että lajia ei harrasteta. Muita syitä olivat koiran vanhuus tai ettei osallistujia ole tarpeeksi kisoissa.

Maastojuoksukysely_2019_2.JPG

Suurin osa vastanneista eli yli puolet vastanneista on saanut tietoa maastojuoksusta tuttavilta. Seuraavina lähteinä tulivat melko tasan yhdistyksen kotisivut sekä sosiaalinen media. Paikallisesta koiraseurasta tietoa on saanut hyvin pieni osa ja ainoastaan 2,7 prosenttia sanoo, ettei ole saanut tietoa mistään. Vapaissa kommenteissa vastaajat huomauttivat, että kasvattajan rooli on tärkeä siinä vaiheessa, kun pentua aletaan treenaamaan maastojuoksuharrastukseen. Tieto olisi tärkeä saada pennusta alkaen.

Maastojuoksukysely_2019_3.JPG

Suomen Ridgeback-yhdistys halusi myös tietää, mitä kautta ihmiset haluaisivat saada tietoa maastojuoksusta harrastuksena. Sosiaalinen media nousi voittajaksi tässä kohtaa, mutta myös kotisivut saavuttivat ääniä. Pienimmän osuuden sai yhdistyksen lehti.

Maastojuoksukysely_2019_4.JPG

Seuraavan kysymyksen kohdalla voidaan todeta, että jokaisella osa-alueella halutaan lisätietoa harrastamisesta. Suurin osa vastanneista halusi kuitenkin tietoa kotiseudun harjoitusmahdollisuuksista.

Kyselyssä on annettu myös mahdollisuus antaa vapaamuotoinen vastaus kysymykseen. Usea oli vastannut, että haluaisi saada pohjatietoa, kuinka päästä lajissa liikkeelle. 

Maastojuoksukysely_2019_5.JPG

Lataa tulokset tiedostona (pdf) >>

03.08.2020eRRkkari 2020, ilmoittautuminen päättyy 3.8.2020
23.07.2020eRRkkari, lemmikkiluokkien säännöt
23.07.2020eRRkkari 2020, tuomarimuutos
23.07.2020eRRkkari 2020, edullisempi ilmoittautumisaika päättymässä
20.07.2020**Kiertopalkintojen 2020 jako peruttu koronan vuoksi**
19.07.2020Match Show Tampere
19.07.2020Vimpelin maastojuoksutreeni VIC & VIC-R
19.07.2020DVM & VMM 2020 - Derby- ja veteraanimaastomestaruus 2020
19.07.2020Pentuvälityksessä on uutisia!
12.07.2020Ridgeback -lehti 2/2020 ladattavissa nettisivuilta

Siirry arkistoon »