Kutsu ylimääräiseen jäsenkokoukseen

04.05.2018

Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n hallitus on 28.4.2018 pidetyssä kokouksessaan päättänyt ehdottaa jäsenistölle yhdistyksen muuttamista rotua harrastavasta yhdistyksestä rotujärjestöksi. Muutoksella tavoitellaan entistä itsenäisempää asemaa ja parempia vaikutusmahdollisuuksia rotua koskevissa asioissa. Lisäksi muutoksella halutaan nopeuttaa jäsenistön ja erityisesti kasvattajien palvelemista esimerkiksi nopeutuvina kennelnimi- ja poikkeuslupa-anomusten käsittelyaikoina. Käytännön tasolla muutos tarkoittaisi myös rodun ulkomuototuomarikoulutuksen järjestämistä itsenäisesti. 

Rotujärjestöksi pääsemiseksi yhdistyksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

1. Yhdistys on toiminut vähintään viisi viimeistä vuotta rotua harrastavana yhdistyksenä.

2. Yhdistys on toiminnallaan osoittanut pystyvänsä hoitamaan rotujärjestön ohjesäännön edellyttämät tehtävät. Edellytyksiä arvioitaessa tulee päähuomion olla yleensä toiminnassa ja erityisesti

a) jalostuksen ohjauksessa

b) rotuharrastuksen edistämisessä

c) koulutus- ja valistustoiminnassa

d) julkaisutoiminnassa

e) taloudessa

f) yhteydenpidossa liittoon ja kennelpiireihin

g) yhdistyslain ja yhdistyksen sääntömääräisten velvollisuuksien moitteettomassa täyttämisessä

3. Yhdistyksen tai sen ja sen jäsenyhdistysten yhteinen henkilöjäsenmäärä on vähintään 250. Määrään eivät sisälly perhejäsenet.

4. Yhdistyksen edustamaa rotua tai rotuja on rekisteröity viimeisen viiden vuoden aikana vähintään 400 koiraa.

Rotujärjestöoikeudet voidaan myöntää yhdistykselle, vaikka sen jäsen- ja koiramäärät eivät täytä yllämainittuja vaatimuksia, mikäli yhdistyksen toiminta on ollut erityisen laadukasta tai rotujärjestöaseman myöntäminen yhdistykselle on muista syistä perusteltua.

Käytännössä muutos etenee niin, että SRB:n jäsenkokous päättää siitä, lähdetäänkö rotujärjestön asemaa Suomen Kennellitolta anomaan. Mikäli jäsenkokouksen päätös on myönteinen, lähetetään anomus viipymättä liitteineen Suomen Kennelliittoon. Suomen Kennelliiton valtuusto tekee asiasta lopullisen päätöksen syysvaltuustossa.

Hallitus esittää jäsenkokoukselle myös laskutuslisän lisäämistä niihin jäsenmaksulaskuihin, joita ei makseta jäsenrekisteriohjelma Membookissa. Membook on nykyaikainen ja helppokäyttöinen ohjelma, joka merkittävässä määrin helpottaa jäsensihteerin työtä. Paperilaskut taas aiheuttavat paitsi ylimääräistä työtä ja lisäkustannuksia niin kuormittavat myös luontoa materiaalien ja kuljetuksen osalta.

Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen 14.5.2018 mennessä, jotta varmistamme kaikkien halukkaiden mahtumisen kokoustilaan. Ilmoittautumiset sihteerille (sihteeri@ridgeback.fi).

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa puheenjohtaja Nina Lindqvist, 0400 689 629/ puheenjohtaja@ridgeback.fi.

Kokouskutsu

12.09.2018Pentuvälityksessä päivityksiä!
28.09.2018Kiinnostaako sinua jalostustoimikuntatyöskentely?
10.09.2018Showridgeback -pistekilpailussa alkaa loppusuora
05.09.2018Ensimmäiset ansiomerkit jaettu
03.09.2018eRRkkari2018 oli menestys
20.08.2018eRRkkarin aikataulukirje on julkaistu
07.08.2018eRRkkarissa ennätysmäärä koiria
31.07.2018eRRkkarin iltajuhlan ilmoittautumista jatkettu!
30.07.2018Sinustako PK-lajivastaava?
24.07.2018Anri Saarinen on uusi rallytokon yhdyshenkilö

Siirry arkistoon »