PEVISA

PEVISA 01.01.2023 - 31.12.2027

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania. Ulkomaalaisilta (pysyvästi ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa.

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla LTV-, VA- ja spondyloosilausunto. LTV- ja VA- kuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja spondyloosikuvaus 24 kk iässä. Ulkomaalaisilta (pysyvästi ulkomailla asuvilta) uroksilta ei vaadita LTV-, VA- ja spondyloosilausuntoa.