PEVISA

Pentueen molempien vanhempien on oltava virallisesti lonkka- ja kyynärkuvattu Suomen Kennelliiton hyväksymällä tavalla, jotta pennut voidaan rekisteröidä. Ulkomaalaisilta (pysyvästi ulkomailla asuvilta) uroksilta kyynärkuvauslausuntoa ei vaadita. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

PEVISA 1.1.2013-31.12.2017

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania. Ohjelma on voimassa 1.1.2013 - 31.12.2017.